Przejdź do treści strony
Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry, ewidencje i archiwa

W Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie przepisy kancelaryjno – archiwalne zostały określone w pozytywnie zaopiniowanej przez Archiwum Państwowe w Opolu instrukcji kancelaryjnej, jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt. Ten wewnętrznie obowiązujący akt normatywny określa sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania oraz ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą dokumentów.

W placówce prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

REJESTRY

 1. Rejestr skarg i wniosków,
 2. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw
 3. Rejestr zatrudnionych pracowników administracji i obsługi
 4. Rejestr zatrudnionych nauczycieli
 5. Rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły
 6. Rejestr wydanych duplikatów świadectw ukończenia szkoły
 7. Rejestr wydanych certyfikatów ukończenia szkolenia policyjnego/strażackiego
 8. Rejestr wypadków uczniów
 9. Rejestr wypadków przy pracy
 10. Rejestr zwolnień lekarskich
 11. Rejestr rachunków
 12. Rejestr środków depozytowych
 13. Rejestr przesyłek pocztowych

 

EWIDENCJE

 1. Księga kontroli
 2. Księga uczniów
 3. Księga wychowanków internatu
 4. Księga zastępstw w szkole
 5. Księga zastępstw w internacie
 6. Księga druków ścisłego zarachowania
 7. Księgi obiektów budowlanych
 8. Ewidencja zarządzeń dyrektora szkoły
 9. Ewidencja delegacji służbowych
 10. Ewidencja pieczęci służbowych
 11. Ewidencja legitymacji służbowych nauczycieli
 12. Ewidencja dochodów i wydatków
 13. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Metryczka
 • wytworzono:
  07-11-2019
  przez: Mariusz Czaplicki
 • opublikowano:
  07-11-2019 09:15
  przez: Mariusz Czaplicki
 • podmiot udostępniający:
  Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie
  odwiedzin: 30
Dane jednostki:

Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie
46-060 Prószków
ul. Pomologia 11

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 48 070
fax: 77 45 15 910
e-mail: info@pomologia.pl
strona www: www.pomologia.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×