Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Kontrole

Informacja dotycząca kontroli przeprowadzonych przez organy zewnętrzne

w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie

Lp.

Organ kontrolujący

Czas trwania kontroli

Tematyka kontroli

Określenie charakteru czynności

Wyniki kontroli

1.

Starosta Opolski

06.02.2017 r.

28.08.2017 r.

Kontrola prawidłowości dokonywania  wydatków budżetowych na przełomie
lat 2014-2016

Kontrola zarządcza

Zalecenia

2.

Kuratorium Oświaty w Opolu

19.04.2017 r.

Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej

Kontrola

Brak zaleceń

3.

Starosta Opolski

16.01.2018 r.

28.02.2018 r.

Audyt prawidłowości zarządzania majątkiem oraz realizacji zadań statutowych dotyczących organizacji pracy szkoły

Audyt wewnętrzny

Zalecenia 

4.

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Opolu

15.03.2018 r.

Bieżąca ocena stanu sanitarno-higienicznego placówki oraz rozpatrzenie interwencji zgłoszonej anonimowo do OPWIS

Kontrola

Zalecenia

5.

Komisja Rewizyjna

05.04.2018 r.

Kontrola w zakresie realizacji zamówień publicznych w roku 2017

Kontrola

Brak zaleceń

6.

Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

15.03.2018 r.

Kontrola sanitarno –techniczna  internatu, jakości zdrowotnej środków spożywczych, prowadzenia dokumentacji i zapisów w zakresie stosowanych systemów dotyczących bezpieczeństwa żywności, sposobu żywienia wychowanków

Kontrola

Brak zaleceń

7.

Starosta Opolski

04.10.2019 r.

Audyt podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu opolskiego

Audyt wewnętrzny

Zalecenia 

8.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu Wydział Kontroli Płatników Składek

 

Prawidłowość obliczania składek na ubezpieczenia społeczne

Kontrola

Zalecenia

9.

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Opolu

19.11.2019 r.

Ocena stanu sanitarno-higienicznego placówki.

Kontrola

Brak zaleceń