Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Rekrutacja

Elektroniczna rekrutacja do szkoły:

https://opolskie.edu.com.pl

 

Dokumenty wymagane od kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły:

  1. podanie/wniosek o przyjęcie do szkoły potwierdzony podpisem kandydata oraz opiekunów prawnych,
  2. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum,
  3. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub gimnazjalisty,
  4. karta zdrowia ucznia z poprzedniej szkoły (od pielęgniarki szkolnej),
  5. aktualna karta zdrowia sportowca potwierdzona przez lekarza medycyny sportowej (dotyczy kandydatów do liceum ogólnokształcącego – klasa sportowa piłka nożna),
  6. 2 fotografie legitymacyjne podpisane na odwrocie,
  7. jeśli kandydat posiada orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  8. podanie do internatu potwierdzone podpisem prawnego opiekuna (dotyczy kandydatów, którzy będą mieszkać w internacie).


Więcej informacji na stronie szkoły.

Załączniki: