Przejdź do treści strony
Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja

Elektroniczna rekrutacja do szkoły:

https://opolskie.edu.com.pl

 

Dokumenty wymagane od kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły:

 1. podanie/wniosek o przyjęcie do szkoły potwierdzony podpisem kandydata oraz opiekunów prawnych,
 2. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum,
 3. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub gimnazjalisty,
 4. karta zdrowia ucznia z poprzedniej szkoły (od pielęgniarki szkolnej),
 5. aktualna karta zdrowia sportowca potwierdzona przez lekarza medycyny sportowej (dotyczy kandydatów do liceum ogólnokształcącego – klasa sportowa piłka nożna),
 6. 2 fotografie legitymacyjne podpisane na odwrocie,
 7. jeśli kandydat posiada orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 8. podanie do internatu potwierdzone podpisem prawnego opiekuna (dotyczy kandydatów, którzy będą mieszkać w internacie).


Więcej informacji na stronie szkoły.

Załączniki:

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  24-01-2012
  przez: Marek Zgoda
 • opublikowano:
  24-01-2012 12:43
  przez: Marek Zgoda
 • zmodyfikowano:
  08-10-2019 10:21
  przez: Mariusz Czaplicki
 • podmiot udostępniający:
  Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie
  odwiedzin: 3224
Dane jednostki:

Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie
46-060 Prószków
ul. Pomologia 11

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 48 070
fax: 77 45 15 910
e-mail: info@pomologia.pl
strona www: www.pomologia.pl